Accións contra Reganosa nas Institucións Europeas

Blogue de traballo do Colectivo Ártabra 21 para a loita contra o despropósito gasístico de Reganosa

sexta-feira, 22 de outubro de 2010

O Comité de Peticións do Parlamento Europeo vai tratar o vindeiro 25 de Outubro a denuncia contra Reganosa, presentada polo Comité Cidadán en Novembro de 2007


O Comité de Peticións do Parlamento Europeo vai tratar o vindeiro 25 de Outubro de 2010, a denuncia [Petición Nº 1322/2007] contra Reganosa, que por casualidades da vida coincide co mesmo día no que se reune a Xunta de Accionistas de Reganosa, para tratar sobre o cambio accionarial previsto.

O pasado 23 de Febreiro de 2010, nunha das súas reunións Plenarias a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo aceptou a ampliación das denuncias que, contra a Planta Regasificadora que a compañia Reganosa ten en Mugardos, foron presentadas por Esquerda Unida e polo  Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.


A manipulación de "demasiados" medios de comunicación

Naqueles días, e por máis de tres meses, informacións interesadas [de prensa, radio e TV] daban por finiquitada e arquivada a denuncia do movimento cidadán opositor á planta de gas, difundidas, nun pincipio, por algún medio de comunicación, logo quedara claro que a denuncia seguía vixente, "incrementada agora con novos datos que demostraban o perigo das instalacións de Reganosa localizadas no interior da Ría e as falsidades cometidas polos seus promotores en aras a xustificar a súa instalación e a súa solicitude de ampliación".


A nova reunión do plenario do comité de Peticións

Hoxe 21 de Outubro de 2010, pola mañá ás 11:52, o Comité de Peticións publicaba a última actualización da orde do día [ASP A3G-2] da xunta plenaria que vai ter lugar o vindeiro Luns 25 de Outubro ás 3 da tarde en Bruselas. Na citada orde do día, no ponto 37 coa referencia 429,587/REV - CM, van tratar o asunto da petición Nº 1322/2007 formulada porpor Yolanda Díaz Pérez, no nome da Esquerda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, no nome da Federación de AAVV da zona urbana de Ferrol "Roi Xordo", tendo outras 4 sinaturas e Bernardo Bastida Sixto, no nome da Confraría de Pescadores de Ferrol sobre a instalación da planta de regaseificación de Mugardos.


Un pouco de historia

Esta Petición [N ° 1322/2007] fora formulada en Novembro de 2007, mais admitida a trámite o 7 de Maio de 2009. No seu momento a Comisión de Peticións pideu, daquela, á Comisión Europea que facilitara información (artígo 202, apartado 6, do Regulamento do Parlamento Europeo) e esta respostou o 25 de Setembro de 2009, cun Informe con proposta de resolución que a Comisión de Peticións transcribeu nun documento en forma de "COMUNICACIÓN AOS MEMBROS" [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/742/742551/742551es.pdf], para tratar no Plenario da Comisión de Peticións. Nun principio o asunto ía-se tratar no Plenario celebrado o 1 e o 2 de Decembro de 2009, máis quedou adiado para o seguinte Plenario a celebrar o 27 Xaneiro de 2010, mais xa non figuraba no Documento de Traballo para o citado Plenario, polo que quedou adiado o asunto para o seguinte que se celebrou, en Bruxelas, o xa citado 23 de Febreiro, asunto que figura no ponto 10 da orde do día e referencia 429.587 CM [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/peti/peti_20100127_1500.htm]. Agora despois de varios meses retoman o sunto que como xa mencionamos, vai-se tratar na reunión plenaria do vindeiro Luns 25 de Outubro de 2010.


A ampliación da nosa denuncia

Na reunión plenaria do Comité de Peticións do Parlamento Europeo, celebrada o 23 de Febreiro de 2010, o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, a través dalgunhas das organizacións que o representan, xunto a Esquerda Unida, presentou nova documentación para avalar o seu argumentario contra o despropósito gasístico que representa Reganosa que destrúe a xa depauperada Ría, e ameaza a vida e a seguridade das miles de persoas que vivimos e traballamos na súa contorna. A documentación presentada referia-se cuestións como:
 • Datos concernentes ao perigoso tránsito dos gaseiros, dos cales un 20% teñen que pospor a súa entrada pola meteoroloxía e as peculiares condicións naturais da nosa Ría.
 • Datos sobre o innecesario desta instalación que por falta de demanda está funcionando a un terzo da súa capacidade a pesar de deixar fóra de servizo o gaseoducto de Tui.
 • Carencia dun plan real de emerxencia, tanto para as instalacións como para os buques ante unha situación constante de intranquilidade e de perigo para a poboación, pola súa localización, pola súa situación frecuente de baixas existencias (sinalado varias veces polo Sistema Gasístico) e pola imposibilidade a que os gaseros pódense enfrontar para entrar na ría ou saír dela en caso de urxencia.
 • A todo isto engádese o dano ecolóxico producido á ría cos sistemas empregados para a regasificación e a perda de postos de traballo que iso a medio prazo leva.

A proposta da Comisión ao Comité de Peticións [Novo Informe]

A esta reunión o Comité de Peticións presenta como xa fixera na reunión do pasado 23 de Febreiro deste ano, un informe -con data do 2 de Setembro de 2010, Informe con proposta de resolución que a Comisión de Peticións transcribeu, como doutra vez, nun documento [CM\829635ES.doc - PE429.587v02-00], en forma de "COMUNICACIÓN AOS MEMBROS" [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/829/829635/829635es.pdf]- elaborado polos relatores correspondentes designados pola Comisión Europea, onde non ten en conta os argumentos do Comité Cidadán de Emerxencia, e volta a reiterar as consideracións expostas no anterior informe de Setembro de 2009 contra os argumentos do Comité Cidadán, ademais considera que a "petición contén, así mesmo, unha serie de consideracións referentes a cuestións que non teñen cabida dentro do ámbito de aplicación da lexislación da UE, e que deberían exporse, no seu caso, ante os órganos administrativos ou xudiciais españois competentes". [Acceder ao novo Informe Completo]


O Comité Cidadán teima na súa denuncia

O Comité Cidadán de Emerxencia vai seguir demandando, na reunión plenaria do Comité de Peticións -a través de quen o represente, "a paralización da Planta, polo seu perigo evidente e polo custo económico innecesario para toda a cidadanía que se está mantendo, exclusivamente para beneficio dos seus promotores, coa complicidade das autoridades estatais, autonómicas e locais".
__________________________

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

O Comité de Peticións do Parlamento Europeo manten aberto o expediente de denuncia do Comité Cidadán e aceptou a ampliación da mesma

A comisión de Peticións do Parlamento Europeo decidiu hoxe continuar estudando as denuncias cidadás contra a planta regasificadora de Reganosa
A denuncia de Reganosa no Parlamento Europeo

Hoxe, 23 de febreiro de 2010, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo aceptou a ampliación das denuncias que contra a Planta Regasificadora de Reganosa en Mugardos foron presentadas por Esquerda Unida e polo Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.

De tal xeito, saíndo ao paso das informacións de arquivo da mesma, difundidas por algún medio de comunicación, queda claro que a denuncia segue vixente, incrementada agora con novos datos que demostran o perigo desas instalacións no interior da Ría e as falsidades cometidas polos seus promotores en aras a xustificar a súa instalación e a súa solicitude de ampliación.

Datos concernentes ao perigoso tránsito dos gaseiros, dos cales un 20% teñen que pospor a súa entrada pola meteoroloxía e as peculiares condicións naturais da nosa Ría.

Datos sobre o innecesario desta instalación que por falta de demanda está funcionando a un terzo da súa capacidade a pesar de deixar fóra de servizo o gaseoducto de Tui.

Carencia dun plan real de emerxencia, tanto para as instalacións como para os buques ante unha situación constante de intranquilidade e de perigo para a poboación, pola súa localización, pola súa situación frecuente de baixas existencias (sinalado varias veces polo Sistema Gasístico) e pola imposibilidade a que os gaseros pódense enfrontar para entrar na ría ou saír dela en caso de urxencia.

A todo isto engádese o dano ecolóxico producido á ría cos sistemas empregados para a regasificación e a perda de postos de traballo que iso a medio prazo leva.

Este CCE demanda -unha vez máis- a paralización da Planta, a máis deficitaria de todo o Estado, polo seu perigo evidente e polo custo económico innecesario para toda a cidadanía que se está mantendo, exclusivamente para beneficio dos seus promotores, coa complicidade das autoridades estatais, autonómicas e locais.

Ferrol, 23 de febreiro de 2010

Para apoiar e colaborar co Comité Cidadán:


Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org


Enviada polo:

Comité Cidadán de Emerxencia
-comitecidadan@gmail.com-
23 de fevereiro de 2010 23:27
___________________
Fonte: http://artabra21.blogspot.com/2010/02/denuncia-de-reganosa-no-parlamento.html
____________________

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010

Willy Meyer denuncia no Parlamento Europeo a ilegalidade de ReganosaO eurodiputado de Esquerda Unida interveu ante a Comisión de Peticións para denunciar a ilegalidade da planta de regasificación de Reganosa, situada na Ría do Ferrol (A Coruña).

Willy Meyer defendeu a petición presentada por Esquerda Unida de Galicia, a Confraría de Pescadores de Ferrol, o Comité Cidadán de Emerxencia e a Federación Veciñal Roi Xordo, sobre a planta de Reganosa. Recordou que a planta atópase no interior da Ría, "polo que os barcos metaneros teñen que desprazarse ata a planta, a pesar da angostura da Ría, o que representa un grave risco para as persoas e o medioambiente".

O Vicepresidente da Comisión de Peticións, referiuse á vulneración da Directiva 96/82/CE, relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas e da Directiva 85/337/CEE, sobre a avaliación da repercusión de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. "A planta verte auga salgada esterilizada, que elimina a vida acuática microscópica, prexudicando á produción marisqueira".

Meyer sinalou as irregularidades cometidas na concesión de licenzas á planta, posto que "os terreos onde se sitúa a planta non posúen autorización para actividade de regasificación, como dita a sentenza TSXG 311/2008 Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, a tramitación ambiental foi declarada ilegal por dúas sentenzas, carece de Estudo de Impacto Ambiental, a diferenza das plantas regasificadoras de Sagunto e de Bilbao e de permiso de captación de auga salgada".

Na súa intervención tamén destacou que o Plan de Emerxencias "foi redactado en base á norma CPR 18E de carácter xeral, para industrias químicas, e non en base á norma NFPA 59, sobre produción, almacenamento e manipulación de Gas Natural Licuado".

"A planta de Reganosa pon en perigo a vida e a seguridade da poboación. A distancia de intervención non cumpre os criterios que establece esta norma. Atópase a tan só 90 metros de zonas residenciais. A normativa europea establece unha distancia de máis de 2000 metros entre planta de gas e núcleos habitados. Nun radio de 2 km viven 7000 persoas, na contorna da ría uns 100 000 habitantes".

"Ante o grave risco de accidente que supón a planta de Reganosa e os seus efectos prexudiciais sobre a pesca e o marisqueo, a Unión Europea debe facer prevalecer o principio de precaución". Meyer defendeu que a queixa debe manterse aberta posto que os peticionarios achegaron nova documentación que argumenta todas estas irregularidades e ilegalidades. Pola súa banda, a Comisión Europea coincidiu na necesidade de seguir estudando o caso tras a nova documentación achegada".

Por secretaria
Miércoles, 24 de Feb de 2010

Fonte: http://izquierda-unida.es/node/6988
_______________________

terça-feira, 23 de fevereiro de 2010

Esquerda Unida Federal esixe o peche da planta de gas de Reganosa, na ría de FerrolAdolfo Barrena, responsable de Enerxía e Sustentabilidade de EU e Yolanda Díaz, coordinadora xeral de IU-EU, denuncian que as "reiteradas ilegalidades no funcionamento desta instalación están servindo para os intereses políticos de Núñez Feijoo e os económicos de Gas Natural".

Esquerda Unida Federal, do mesmo xeito que a súa federación Esquerda Unida de Galicia, esixe o peche da planta de gas de Reganosa (Ría de Ferrol) próxima á poboación coruñesa de Mugardos e pide responsabilidades ao Goberno da Xunta pola "permisividad que demostra cunha instalación que non cumpre coa legalidade nin coa seguridade exixible a instalacións deste tipo".

Adolfo Barrena, responsable federal de Enerxía e Sustentabilidade de Esquerda Unida, trasladou a Yolanda Díaz, coordinadora xeral de Esquerda Unida de Galicia, o "total e absoluto respaldo ás iniciativas que está desenvolvendo a nosa formación en Galicia e no Parlamento Europeo para conseguir o peche desta planta".

Yolanda Díaz denuncia que "desde unha completa ilegalidade estase servindo claramente aos intereses políticos do presidente Núñez Feijoo, pero tamén aos intereses económicos de Gas Natural, que busca a rendibilidade da operación de compra do 21% do accionariado de Unión Fenosa".

Pola súa banda, Adolfo Barrena destaca que "a planta de Reganosa non cumpre cos requisitos legais necesarios, non pasou os trámites preceptivos de avaliación de impacto ambiental, serve ao negocio especulativo e, desde sempre, estivo rodeada de polémica. Entre outras cuestións, non se asegurou o proceso de información pública que require o Convenio de Aarhus sobre participación cidadá e social en instalacións impactantes para o medio ambiente".

Esquerda Unida denuncia, igualmente, o risco continuo ao que se ve sometida a cidadanía de Mugardos e outras poboacións da zona da Ría de Ferrol polas dificultades que os barcos transportadores de gas deben superar para poder chegar á planta e desembarcar os miles de toneladas de gas que transportan. "Temos censados decenas de incidentes polos graves problemas de entrada á ría e de riscos asumidos polos cargueiros nos máis de dous anos de funcionamento de Reganosa", advirte Yolanda Díaz.

Por todo iso, Izquierda Unida-Esquerda Unida (IU-EU) presentou unha ampliación da denuncia en contra da planta de Reganosa que esta previsto que se aborde hoxe nunha reunión da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo.

"Imos presentar -detalla Barrena-, en coordinación co noso europarlamentario, Willy Meyer, un novo documento no que se inclúen os datos do funcionamento da planta desde que foi autorizada en novembro do ano 2007".

Desta forma, segue adiante a petición ante a Unión Europea de que se peche esta instalación gasística, que IU-EU sostén que está "situada ilegalmente e que non é viable economicamente como demostraría a súa baixa eficacia e rendemento". Entre a nova documentación en poder de IU-EU destácase que unha decena de barcos "gaseiros" tiveron que abortar a súa entrada na ría debido ás condicións meteorolóxicas, o que demostra "o risco que supón a localización de Reganosa no interior da ría e a menos de dous quilómetros de distancia dos núcleos habitados".

"Esquerda Unida -conclúe Adolfo Barrena- incidirá entre os seus argumentos para expor o peche desta instalacións no perigo que supón a entrada de barcos cargados con ata 140.000 metros cúbicos de gas natural e o incumprimento das normas de seguridade, ademais da destrución do ecosistema da ría".

Martes, 23 de Feb de 2010

Fonte: http://www.iubenalmadena.com/2010/02/iu-exige-cierre-de-la-planta-de.html
______________________________

domingo, 21 de fevereiro de 2010

A Comisión de Peticións do PE, vai tratar a Petición N° 1322/2007 sobre a planta regasificadora de Reganosa, este Martes 23 de Febreiro de 2010

O vindeiro Martes 23 de Febreiro de 2010 a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, vai retomar o asunto da Petición N° 1322/2007, presentada por Yolanda Díaz Pérez, en nome Esquerda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nome da Federación Roi Xordo de AAVV da zona urbana de Ferrol, e Bernardo Bastida Sixto, en nome da Confradía de Pescadores de Ferrol. Esta Petición fora formulada en Novembro de 2007, mais admitida a trámite o 7 de Maio de 2009.

A Comisión de Peticións pideu á Comisión Europea que facilitara información (artígo 202, apartado 6, do Regulamento do Parlamento Europeo) e esta respostou o pasado 25 de Setembro de 2009, cun Informe con proposta de resolución que a Comisión de Peticións transcribeu nun documento en forma de "COMUNICACIÓN AOS MEMBROS" [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/742/742551/742551es.pdf], para tratar no Plenario da Comisión de Peticións. Nun principio o asunto ía-se tratar no Plenario celebrado os pasados 1 e 2 de Decembro de 2009, máis quedou adiado para o seguinte Plenario a celebrar o 27 Xaneiro de 2010, mais xa non figuraba no Documento de Traballo para o citado Plenario, polo que quedou adiado o asunto para o seguinte que se vai celebrar, en Bruxelas, o xa citado 23 de Febreiro, asunto que figura no ponto 10 da orde do día e referencia 429.587 CM [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/peti/peti_20100127_1500.htm].

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, reunido no mes de Xaneiro deste 2010, para preparar unha ampliación argumental e documental á Petición N° 1322/2007, tendo como referencia a reunión de Xaneiro, preparou un documento que posteriormente revisou ao coñecer-se que non se ía tratar o asunto na reunión do Plenario da Comisión de Peticións do citado Xaneiro, documento de ampliación que foi revisado polos servizos xurídicos do Comité Cidadán e xa rexistrados na Comisión de Peticións.

Nun principio estaba prevista a comparecencia de varios membros do Comité Cidadán na reunión do Plenario da Comisión de Peticións, mais á hora de redactar este escrito non hai confirmación oficial da mesma.

Por outra banda Esquerda Unida xa anunciou publicamente que tamén ía presentar unha ampliación de documentación.

Nota.-
Nas póximas horas ampliaremos a información
____________________

Relacionadas:

Accións contra Reganosa nas institucións europeas: Esquerda Unida ampliará nestes días a súa denuncia contra a planta de gas diante da Comisión de peticións do Parlamento Europeo

Accións contra Reganosa nas institucións europeas: Por qué mentiron os medios de comunicación dun xeito tan xeneralizado ?
___________________________________

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

Esquerda Unida ampliará nestes días a súa denuncia contra a planta de gas diante da Comisión de peticións do Parlamento Europeo

ASISTIRÁ UNHA REPRESENTACIÓN DE EU Á SESIÓN

Esquerda Unida vai presentar neste días unha ampliación da denuncia sobre a planta de gas de Reganosa, na previsión –a confirmar a vindeira semana– de que o día 23 haberá unha reunión da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo.

A nosa organización vai achegar un documento onde se amplían os feitos presentados na petición de novembro de 2007. Ampliación que terá en conta as incidencias e as modificacións producidas no devir da planta nestes máis de dous anos en funcionamento.

Esquerda Unida quere lembrar que esta ampliación da denuncia amosa con claridade que non houbo arquivo da nosa demanda. A nosa petición segue o seu curso e Esquerda Unida ten o convencemento racional e crítico da xusteza das nosas razóns –de máis dunha sesentena de entidades e asociacións– encol de conquerir un pronunciamento a prol da razón e a vida que expresan as entidades que nos opoñemos á planta de gas.

A planta de gas de Reganosa segue a manter unha ubicación ilegal, asemade de fundamentarse con datos incertos para xustificar a súa viabilidade económica. Planta prescindible debido a súa acción destrutora sobre o ecosistema da ría e baixa eficiencia.

As incidencias resultantes das entradas dos gaseiros son un dos aspectos novos e problemáticos que se están a suscitar con recorrencia: unha decea de embarcacións tiveron que abortar a entrada na ría a causa das condicións climatolóxicas imperantes, dando razón do risco denunciado pola nosa organización. A recepción de embarcacións (barcos metaneiros) de até 140.000 metros cúbicos ou o incumprimento das normas de seguridade e navegabilidade abondan neste rubro argumental.

A acción destrutora sobre o ecosistema da ría ou a pretendida ampliación da capacidade regasificadora son cuestións que levan a Esquerda Unida a incorporar novos datos e análises en apoio da nosa petición.

O Plan de Emerxencia Exterior acumula irregularidades que a nosa organización entende, e así o vai argumentar na Comisión de Peticións, ameazan a vida e seguridade da veciñanza.

En resumo, unha delegación de Esquerda Unida asistirá á sesión da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para facer valer os dereitos da cidadanía de Ferrolterra e para acadar o mesmo resultado que en Marín (recheos do porto) ou Vilagarcía (depósitos de Ferrazo), unha resolución favorable aos intereses da veciñanza e contra os intereses económicos duns poucos.

Fonte: http://www.esquerdaunida.org/noticias.asp?Idnoticia=1718
_________________________

quinta-feira, 24 de dezembro de 2009

Referencias ao expediente de infracción 2001/2141 arquivado por decisión da Comisión Europea

O Comité Cidadán de Emerxencia, a través de diversas entidades cidadás presentou, o 5 de Novembro de 2001, ante a Comisión Europea unha denuncia contra o Estado Español por múltiples incumprimentos da normativa comunitaria na tramitación e outorgamento dos permisos necesarios, para a construción de Reganosa no interior da Ría de Ferrol que quedou referenciada como: 2001/5221 SG (2001) a/13049, nun procedemento de queixa ante a Comisión Europea, mais tramitado ante a Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea, Dirección D-Programa LIFE, Aplicación do Dereito Comunitario e Protección Civil, Expediente de Queixa 5221/2001.

Denuncia á que se pode acceder en:
http://europa-e-reganosa.blogspot.com/2009/11/comision-de-peticions-comunicacion-aos.html

O 15 de Outubro de 2002 a Sra. Wallström no nome da Comisión Europea comunica que por mor das preguntas parlamentarias E-1310/01 da Sra. McKenna, E-1359/01, da Sra. González Álvarez e a E-1379/01 de Rosa Miguélez Ramos, a Comisión decidiu abrir un expediente de suposta infracción, rexistrado coa referencia: 2001/2141.

En referencia a esta denuncia [2001/5221] na Comisión Europea, pola que abren o xa mencionado expediente [2001/2141] de suposta infracción ao Estado Español, no Blogue "O Caso Reganosa" hai publicado un artigo polo propio administrador con data 8 de Abril de 2008, sen máis referencias de autor, titulado: "A localización da Planta de GNL de Ferrol", tamén publicado como comentario no xornal Galicia Hoxe con data do 12.06.2006 co nome de Juan Manuel, co título: "Non se cumpriu coas normas Quen é o culpable?" e por último como outro comentario publicado en Xornal de Galicia.com baixo o título: "Sobre a localización: 'A localización da Planta de GNL de Ferrol'", con data do 30 de Setembro de 2007, postado por Reganosatis que analiza o asunto da localización de Reganosa, posibelmente este texto foi escrito en 2004, pois fai referencia a: "O pasado 12 de xaneiro a Comisión Europea enviou un apercibimiento a España exhortándoa a transponer correctamente á súa lexislación nacional a lei comunitaria coñecida como Lei Seveso II. Esta Lei é de vital importancia para ter en conta na decisión da asignación do chan para unha instalación de GNL como a que se pretende instalar en Mugardos" e ademais comenta un escrito do Xefe de Unidade da Dirección Xeral de Medio da Comisión Europea, Sr. Georges Kremlis, con data 2 de Febreiro de 2004, e enviada a José Manuel Gabeiras, o xa finado membro do Comité Cidadán e Presidente Honórifico do mesmo, para informar-lle da probábel instrucción de arquivo do expediente de queixa 2001/5221, relativo ao posíbel incumprimento por parte das autoridades españolas da Directiva 85/337/CEE.

Pode-se acceder ao artigo mencionado no paragrafo anterior neste mesmo Blogue: A localización da Planta de GNL de Ferrol.

Segundo consta no sitio web do Comité Cidadán, con data 19 de Xuño de 2006, o expediente de suposta infracción [2001/2141], foi aberto en 2003, segundo comunicou a oficina de Aplicación do dereito Comunitario o 27 de Marzo de 2006 seguia aberto. Dado o atraso do expediente, o Comité Cidadán enviou un dossier ao Defensor do Pobo Europeo e outro á Comisión Europea con documentos que proban a vulneración da Directiva Comunitaria 96/82/CE Seveso II. E ao Banco Europeo de Investimentos enviaron información dos socios de Reganosa, a fin de que non reciban fondos europeos vetados porque vulneran as Directivas Europeas de medioambiente e prevención de riscos de accidentes graves.


Decisións recentes da Comisión Europea

"A Comisión Europea publica as súas Decisións en materia de infracción a partir da fase de ditame motivado, salvo que opte por actuar doutro xeito.

As Decisións relativas á non comunicación das medidas de transposición das Directivas e á non execución de sentenzas do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas publícanse desde a fase da carta de emprazamento, a non ser que a Comisión Europea decida facer outra cousa.

As Decisións de arquivo das infraccións constatadas tamén se fan públicas.

Aquí recóllense as Decisións publicadas pola Secretaría Xeral da Comisión Europea desde o 20 de marzo de 2002, clasificadas cronoloxicamente"
.


Decisións da Comisión do 12/12/2006
:

En: ES
   
Número: 2001/2141
   
Serv.Resp: ENVI
   
Título: IMPACT - SEVESO - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES A MUGARDOS (GALICE)
   
Decisión da Comisión: Classement [Classement / Closing of the case] - [Clasificación / Arquivamento do proceso]

Fonte: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/decisions/dec_06_12_12.htm#es


Detalle do documento:

Comisión de Peticións
Comunicación aos Membros
[Asunto: Petición 1322/2007]

"A Comisión está perfectamente ao corrente dos feitos que se expón nesta petición, dado que a planta de regasificación de Mugardos, situada n'A Coruña, Galizia, España, foi obxecto de múltiples preguntas parlamentarias (por exemplo, as preguntas escritas E-5667/07 e E-5668/07), así como dunha investigación completa por parte da Comisión (véxase a queixa 2001/2141, que reagrupa toda unha serie de queixas) que se pechou no mes de decembro de 2006".

Fonte: http://europa-e-reganosa.blogspot.com/2009/11/comision-de-peticions-comunicacion-aos.html
___________________

Referencia da Denuncia presentada polo Comité Cidadán de Emerxencia, con data de 5 de Novembro de 2001:

http://europa-e-reganosa.blogspot.com/2001/11/documento-denuncia-ante-comision-das.html
____________________________

Nota.- Quen teña información ao respeito deste asunto, pode envia-la ao correo-e:
artabra21@gmail.com
_________________________________

sábado, 19 de dezembro de 2009

Por qué mentiron os medios de comunicación dun xeito tan xeneralizado ?

Informe para o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Os pasados 2 e 3 de Decembro os medios de comunicación [TV, Radio e Prensa Escrita] en forma de titular e noticia de fundo, daban titulares como este:

"El Parlamento Europeo cierra el expediente sobre Reganosa ... La comisión de peticiones del PE se encargó de tomar la decisión..." [El Correo Gallego - 03.12.2009 P. HERMIDA]

Estaban-se referindo á Petición 1322/2007, presentada por Yolanda Díaz Pérez, en nome Esquerda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nome da Federación Roi Xordo de AAVV da zona urbana de Ferrol, e Bernardo Bastida Sixto, en nome da Confraría de Pescadores de Ferrol sobre a apertura da planta de regasificación que Reganosa instalou en Punta Promontorio no concello de Mugardos.

A petición foi presentada en Novembro de 2007 no rexistro de peticións do Parlamento Europeo, lugar onde se desprazou unha representación do Comité Cidadán, convidados polo grupo parlamentario de Esquerda Unida.

A Petición 1322/2007 foi admitida a trámite o 7 de maio de 2009. Respaldando-se no disposto no artigo 202, apartado 6, do Regulamento do Parlamento Europeo, a Comisión de Peticións solicitou á Comisión Europea que facilitase información ao repeito do asunto.

A Comisión de Peticións recibe o Informe da Comisión Europea que con data 25.9.2009 reenvia aos membros da Comisión de Peticións. Este documento baixo o Titulo: "Comunicación aos Membros", foi enviada a todos os membros do Pleno da Comisión de Peticións, así como  se fixo público na propia web do Parlamento Europeo.

Este é o Documento que utilizan os medios para elaborar a súa noticia de suposto peche do expediente sobre Reganosa na Comisión de Peticións.

Este Documemto que recolle na súa integridade o Informe da Comisión Europea, era un Documento que se tiña que tratar na Reunión Ordinaria do Plenario da Comisión de Peticións, do 1 e 2 de Decembro de 2009, onde se ía tratar a xa citada Petición 1322/2007, no ponto 32 de 91 puntos anexados máis que figuraban na orde do día.

Documento da Reunión:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/peti/peti_20091201_1500.htm

Os medios deron por suposto que na citada reunión plenaria da Comisión de Peticións o ponto 32 [Petición 1322/2007] ía ser tratado, pechado o expediente  e acordado o seu arquivo.

Chegaron-se e dicer cousas como esta por parte de P. Hermida en "El Correo Gallego" do 03.12.2009:

"Pero los eurodiputados no necesitaron ni un debate para archivar el expediente. La resolución atiende a las recomendaciones del Ejecutivo comunitario, partidario de 'no proseguir con el asunto ya que no tiene sentido ni hay irregularidades'."

O Comité Cidadán de Emerxencia e Esquerda Unida, desmentiron o arquivo do expediente, máis non houbo nengún só medio que retificara, só publicaron algúns deles as notas das citadas entidades con anotacións ao marxe.

Hoxe, 18 de Decembro de 2009, a Comisión de Peticións publica a Acta da Reunióm Plenaria celebrada os pasados 1 e 2 de Decembro de 2009 [En inglés], onde na súa páxina sete, no último parágrafo di textualmente:
 • Petitions 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 and 0439/2009 would be discussed in an upcoming meeting.

 • [Peticións 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 e 0439/2009 será discutido nunha próxima reunión.]
E na súa páxina oito, no primeiro parágrafo di textualmente:
 • 92. Date and Place of next meeting
  Wednesday, 27 January 2010, 15.00-18.30
  Thursday, 28 January 2010, 09.00-12.30

 • [92. Data e lugar da seguinte reunión
  Mércores 27 de Xaneiro 27 de 2010, De 15:00 a18:30 horas
  Xoves 28 xaneiro de 2010, De 09:00 a 12.30 horas
  ]
Esta é a seguinte reunión plenaria onde se vai tratar o asunto.

É dicer a nosa Petición 1322/2007 vai-se tratar na Reunión Plenaria da Comisión de Peticións dos vindeiros 27 e 28 de Xaneiro de 2010.

Enlace onde se pode abrir e baixar a citada Acta

Como funciona a Comisión de Peticións [Moi interesante Video explicativo de pouco máis de tres minutos].


Documentos referenciados:

Algunhas mostras da noticia nos medios :

Conclusión
:

Os medios de comunicación, mentiron á hora de dar a noticia, intencionadamente ou non, o caso é que mentiron, nuns casos daban a fonte da información en noticias de axencia [EFE], noutros falaban de "fontes parlamentarias" e noutros como correspondentes ou mesmo redactores sen mencionar fontes.

Manipulación, falta de rigor ou erro ... nalgúns casos que coñecemos a súa traxectoria "desinformativa" e manipuladora en todo o referente a Reganosa, non temos a menor dúbida. Mais noutros casos pode que sexa un erro ao non investigar as fontes.

Mais en todos os casos, estes medios deberían dar unha explicación formal do seu "erro", e retificar publicamente.

E as organizacións e persoas que aproveitaron esta manipulación para minar a credibilidade do Comité, na súa "cruzada" para o seu derrocamento, deberían retificar publicamente.

________________

domingo, 13 de dezembro de 2009

Comisión Europea: Preguntas e Respostas

[3 de Maio de 2001] - Pregunta escrita - Planta de regasificación de Mugardos E-1310/01, de Patricia McKenna (Verts/ALE) á Comisión .

[7 de Maio de 2001] - Pregunta  escrita - Incompatibilidade co Dereito comunitario da futura planta de regasificación de Mugardos E-1379/01, de Rosa Miguélez Ramos (PSE) á Comisión .

[7 de Maio de 2001] - Pregunta escrita - Problemas para a saúde e o medio ambiente  en Mugardo E-1359/01, de Laura González Álvarez (GUE/NGL) á Comisión .

[5 de Xullo de 2001] - Resposta común ás preguntas escritas E-1310/01 , E-1359/01 e E-1379/01 dada polo Sra. Wallström no nome da Comisión. A Comisión non está ao corrente dos feitos a que aluden As súas Señorías en relación coa instalación Forestal Atlántico, S.A. ou co proxecto de instalar unha planta de regasificación no mesmo municipio que a primeira; a saber: en Mugardos (Galicia).

[16 de Xaneiro de 2002] - Pregunta escrita - Financiación comunitaria para regasificadora ...E-3687/2001PREGUNTA ESCRITA de Rosa Miguélez Ramos (PSE) á Comisión ... A empresa Regasificadora del Norte SA (Reganosa) promueve un proxecto de instalación dunha planta de gas natural licuado no interior da angosta ría ...

[22 de Febreiro e 10 de Xuño de 2002] - Respostas do Sr. Barnier no nome da Comisión á Pregunta escrita: E-3687/2001 sobre a Financiación comunitaria para regasificadora na ría de Ferrol. .

[6 de Setembro de 2002]  - Pregunta escrita - Irregularidades ao redor da futura construción dunha planta regasificadora na Ría do Ferrol  P-2541/02 ,  de Rosa Miguélez Ramos (PSE) á Comisión. Consta-lle á Comisión que, a pesar dos accidentes de Toulouse e Enschede, a empresa Reganosa —co beneplácito das autoridades municipais ...

[13 de Setembro de 2002] - Pregunta escrita - Falta de seguridade no proxecto de regasificadora na Ría de Ferrol E-2555/02, de Rosa Miguélez Ramos (PSE) á Comisión.  Consta-lle á Comisión que a instalación propuesta pola empresa promotora, Reganosa, no pode cumprir coas normas europeas e internacionais de ....

[15 de outubro de 2002] - Resposta común ás preguntas escritas P-2541/02 y E-2555/02 dada pola Sra. Wallström no nome da Comisión, sobre a falta de seguridade no proxecto de regasificadora na Ría de Ferrol ... 

[14 de Xullo de 2006] - Pregunta escrita - Incumplimiento das Directivas 96/82/CE e 85/337/CEE na ría de Ferrol ... E-3249/06,  de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) á Comisión ... A empresa Regasificadora del Norte SA (Reganosa) promove un proxecto de instalación dunha planta de gas natural licuado en Mugardos - A Coruña ... .

[28 de Setembro de 2006] - Resposta do Sr. Dimas no nome da Comisión  á Pregunta escrita: E-3249/2006 sobre o Incumprimiento das Directivas 96/82/CE y 85/337/CEE na ría de Ferrol  .

[15 de Novembro de 2007] - Pregunta escrita - Reganosa incumpre a normativa española e... E-5668/07. PREGUNTA ESCRITA de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) á Comisión. Asunto: Reganosa incumpre a normativa española e comunitaria, ...

[15 de Novembro de 2007]  - Pregunta escrita - Incorrecta transposición da Directiva 85/337/CEE á lexislación española ... - E-5667/07, de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) á Comisión

[11 de Febreiro de 2008] - Resposta conxunta do Sr. Dimas no nome da Comisión ás Preguntas escritas : E-5667/07 , E-5668/07  ... A Comisión está ao corriente do proxecto de construcción destas instalacións de regasificación (Reganosa) na ría de Ferrol, no municipio de ...
_______________

sexta-feira, 4 de dezembro de 2009

Esquerda Unida desminte con rotundidade que a denuncia contra Reganosa diante do Parlamento Europeo fora arquivada - Petición 1322-2007


[Clicar acima da imaxe para ampliar]
 • ESQUERDA UNIDA AFIRMA QUE A COMISIÓN DE PETICIÓNS DO PARLAMENTO EUROPEO NON PECHOU A DENUNCIA PRESENTADA POR EU E OUTROS COLECTIVOS POLO ILEGAL EMPRAZAMENTO DA PLANTA DE GAS
 • O GRUPO PARLAMENTAR DA ESQUERDA UNITARIA EUROPEA DESENVOLVEU NESTES DÍAS UNHA SERIE DE XESTIÓNS DIANTE DA COMISIÓN DE PETICIÓNS DO PARLAMENTO EUROPEO CONDUCENTES A MANTER A VIXENCIA DA DEVANDITA DENUNCIA
 • ESQUERDA UNIDA ANUNCIA A SÚA DETERMINACIÓN DE CONTINUAR A LOITA PARA GAÑAR A SEGURIDADE E A VIDA CONTRA REGANOSA CON OUTRA BATERÍA DE INICIATIVAS NO CONGRESO

Esquerda Unida desminte con rotundidade que a denuncia contra a planta de gas de Reganosa presentada, entre outras entidades, pola nosa organización diante do Parlamento Europeo fora arquivada.

O Grupo Parlamentar da Esquerda Unitaria Europea, onde se atopa integrado o parlamentario de Esquerda Unida, Willy Meyer, desenvolveu nestes días unha serie de xestións diante da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo conducentes a manter a vixencia da devandita denuncia. O resultado destas iniciativas é o mantemento da denuncia aberta na comisión de Peticións, segundo nos confirmou esta mesma mañá o noso deputado Willy Meller.

Esquerda Unida anuncia que vai achegar nova documentación diante da Comisión de Peticións ao obxecto de apoiar a argumentación presentada con motivo da viaxe que unha sesentena de colectivos de toda Galicia, entre eles nomeadamente de Ferrolterra, realizaron hai máis dun ano ao Parlamento Europeo para presentar a denuncia contra a planta de gas.

O noso Grupo Parlamentar no Congreso dos Deputados achegará neste días unha nova batería de iniciativas en forma de preguntas parlamentarias para reclamar do Goberno do Estado un pronunciamento sobre os continuos problemas que teñen os gaseiros para entrar na ría de Ferrol e os perigos derivados para a seguridade da veciñanza da zona.

Queremos lembrar as últimas sentenzas emitidas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenando o desmantelamento dos depósitos de ferrazo no porto de Vilagarcía e a sentenza condenatoria sobre os recheos no porto de Marín. Pendentes de resolver xudicialmente os recursos sobre o emprazamento de Reganosa, que en primeira instancia dan a razón a denuncia presentada por Esquerda Unida, afirmamos a nosa determinación de acompañar o rexeitamento cidadá dunha planta de gas ilegal e perigosa para a vida de milleiros de persoas e para a riqueza que alberga a ría de Ferrol.

Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Nacional de Esquerda Unida

Fonte: http://www.esquerdaunida.org/
____________________